Skip links

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ja, JUDr. Jan Mikš, REGON: 66198721, NIP: CZ500210030, z siedzibą pod adresem Dieselova 258/26, Petrovice, 109 00 Praha 10 (zwany dalej „JM”), prowadzący „Rezidence Za Vodou” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzam dane swoich klientów jako administrator.


Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Cię o tym, do czego potrzebuję Twoich danych osobowych, jak będę je przetwarzać i jakie są Twoje prawa w tym kontekście.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych działam zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej i Unii Europejskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO”). Nieustannie staram się podnosić standard bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, by chronić je przed potencjalnymi nadużyciami.

1.Dlaczego potrzebuję Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzam głównie w celu świadczenia usług zakwaterowania, rezerwacji zakwaterowania oraz składania kolejnych ofert usług zakwaterowania.

2. Jakie dane osobowe przetwarzam i skąd je pozyskuję?
Przetwarzam wyłącznie te dane osobowe, które zostaną mi podane podczas rezerwacji zakwaterowania lub podczas procedury check-in. Konkretnie chodzi o imię, nazwisko, telefon, e-mail, numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, adres zamieszkania, datę urodzenia i termin zakwaterowania.

3. Czy do przetwarzania danych osobowych potrzebuję Twojej zgody?
Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe również bez Twojej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest artykuł 6. ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług zakwaterowania. Ponadto wykorzystuję Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia księgi zakwaterowania, ewidencji księgowej i podatkowej (w zakresie podatków i rachunkowości), w którym to przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


Dane osobowe obecnych klientów wykorzystuję również do wysyłania komunikatów handlowych, co według Rozporządzenia RODO jest uważane za przetwarzanie w celu realizacji uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia RODO. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania kolejnych komunikatów handlowych, wystarczy wyrażenie sprzeciwu. Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz odwołać w dowolnym momencie. Możesz kliknąć na link umieszczony w stopce każdej wiadomości e- mail, rezygnując w prosty sposób z otrzymywania komunikatów handlowych. Możesz wysłać mi również wiadomość e-mail na adres: info@rezidencezavodou.cz


4. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Nie przekazuję Twoich danych osobowych osobom trzecim w ich własnych celach marketingowych. Poza mną dostęp do Twoich danych osobowych mają osoby, które świadczą dla mnie poszczególne usługi (system rezerwacji, usługi reklamowe itp.). Od wszystkich osób, którym udostępniam Twoje dane osobowe wymagam przestrzegania odpowiednich standardów bezpieczeństwa danych osobowych oraz ścisłego przestrzegania obowiązków prawnych dotyczących postępowania z danymi osobowymi. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania wyłącznie na terenie UE.

Twoje dane osobowe są przeze mnie ściśle chronione. Przetwarzam Twoje dane osobowe zarówno elektronicznie jak i ręcznie, ale w obu przypadkach stosuję środki bezpieczeństwa, techniczne, mechaniczne i organizacyjne. Co najmniej takiego samego standardu bezpieczeństwa wymagam od naszych partnerów umownych jako podmiotów przetwarzających dane.

5. Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowuję przez okres niezbędny do zapewnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług zakwaterowania oraz przez okres, w którym jestem zobowiązany do przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. przez 6 lat. Wykorzystuję Twoje dane osobowe do przesyłania informacji handlowych aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu i rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.


6. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do danych osobowych. Interesuje Cię to, jakie dane są przeze mnie rejestrowane? Na Twoje żądanie potwierdzę, czy i w jakim zakresie są przetwarzane Twoje dane osobowe, w jakim celu, jakim odbiorcom są udostępniane, jak długo dane będą przechowywane oraz jakie inne prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Na żądanie przekażę Ci kopię przetwarzanych danych osobowych.

 

 • prawo do sprostowania. Twoje dane osobowe uległy zmianie? Proszę o jak najszybsze powiadomienie mnie o zaistniałych zmianach. Jeśli powiadomisz mnie o zmianie, bez zbędnej zwłoki zaktualizuję Twoje dane osobowe, które posiadam i poprawię wszelkie
  nieścisłości.

 • prawo do usunięcia danych. Nie życzysz sobie, bym wykorzystywał Twoje dane osobowe? Jeżeli Twoje dane osobowe nie będą mi już potrzebne do celów, w których je przetwarzałem lub jeżeli przetwarzałem Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, na Twoje żądanie usunę je bez zbędnej zwłoki.

 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania. Chcesz ograniczyć zakres wykorzystywania przeze mnie Twoich danych osobowych? Na Twoje żądanie ograniczę przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • (i) na czas niezbędny do sprawdzenia poprawności danych osobowych, jeżeli zakwestionujesz ich poprawność,
  • (ii) przetwarzałem Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • (iii) nie potrzebuję już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzałem; lub
  • (iv) zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu ochrony moich uzasadnionych interesów i nie oceniłem jeszcze, czy są one nadrzędne wobec
  • Twoich uzasadnionych powodów do usunięcia danych nad moimi uzasadnionymi interesami. W przeciwieństwie do usunięcia, w tym przypadku Twoje dane osobowe pozostaną przeze mnie przechowywane, ale nie będę ich wykorzystywać do celów, dla których przetwarzanie zostało ograniczone.
 • prawo do sprzeciwu wobec wysyłania informacji handlowych. Nie chcesz już otrzymywać moich informacji handlowych? Możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie. Wystarczy, że klikniesz na link umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail, rezygnując w prosty sposób z otrzymywania komunikatów handlowych. Możesz wysłać mi również wiadomość e- mail na adres: info@rezidencezavodou.cz. Bezzwłocznie przetworzę Twoje żądanie i potwierdzę Twoją rezygnację z wysyłania informacji handlowych. Twoje dane osobowe nie będą już wówczas wykorzystywane do celów marketingowych.

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu. Możesz wnieść sprzeciw także w przypadku, jeśli nie wyrażasz zgody na inne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony moich uzasadnionych praw i interesów innych niż marketing bezpośredni. Wówczas będę przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu ustalenia, realizacji lub obrony moich roszczeń prawnych lub gdy moje ważne uzasadnione podstawy przetwarzania przeważają nad Twoimi interesami i prawami do ochrony danych. Pamiętaj zatem, by określić, co konkretnie Ci przeszkadza.

 • prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu danych osobowych. Twoje dane osobowe dostały się w niepowołane ręce? Jeżeli mimo naszych najlepszych starań dojdzie do naruszenia Twoich danych osobowych, a sytuacja ta stwarza dla Ciebie istotne ryzyko, poinformuję Cię o tym bez zbędnej zwłoki. Nie muszę informować Cię tylko wtedy, gdy Twoje dane osobowe zostały zaszyfrowane i są one niezrozumiałe dla osoby trzeciej lub gdy udało mi się wyeliminować ryzyko wynikające z ujawnienia Twoich danych osobowych.

 • prawo do wniesienia skargi. Nie jesteś zadowolony z tego, jak postępuję podczas przetwarzania Twoich danych osobowych? Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe z naruszeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia RODO, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będę jednak wdzięczny, gdy najpierw zwrócisz się z tym do mnie i wspólnie wszystko rozwiążemy.


7. Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki, które zapisują informacje w przeglądarce i służą do odróżnienia odwiedzających stronę internetową. W plikach cookies nigdy nie zapisują się dane osobowe lub dane wrażliwe. W formie plików cookies przechowywane są jedynie np. numeryczne kody identyfikacyjne, zmienne stanu itp. Bez plików cookies nie jest technicznie możliwe realizowanie funkcji, które wymagają informacji o odwiedzającym wchodzącym na stronę internetową. Dotyczy to np. rezerwacji, zamówień wieloetapowych, logowania użytkowników itp.

Na stronie internetowej mogą znajdować się również usługi statystyczne i reklamowe, takie jak Google Analytics, Google AdWords, List Sklik i podobne, które wykorzystują pliki cookies. Te pliki cookies (jeśli są używane) są wykorzystywane głównie do analizy ruchu na stronie internetowej i oceny wydajności różnych kanałów sprzedaży oraz do personalizacji treści i lepszego kierowania reklam. Możesz usunąć lub trwale zablokować wszystkie pliki cookie na mojej stronie za pomocą swojej przeglądarki. Pomoc w przeglądarce zawiera instrukcje, jak zarządzać plikami cookies.

Czy coś nie jest jeszcze dla Ciebie zrozumiałe? Lub może chcesz skorzystać ze swoich praw? Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: info@rezidencezavodou.cz.

View
Drag