Skip links

Regulamin Domu Zimorodek

Podmiot prowadzący „Rezidence Za Vodou”: JUDr. Jan Mikš, REGON: 66198721, NIP: CZ500210030, Zarządca kompleksu „Rezidence Za Vodou”: David Richtr, tel.: 603 217 012

Szanowni Goście, w celu zapewnienia warunków niczym niezakłóconego pobytu w domu Zimorodek prosimy o przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym Regulaminie.

Początek i koniec pobytu:
– Jeśli nie uzgodniono inaczej, dom jest dostępny w dniu przyjazdu od godziny 16:00 do 18:00.
– Po przyjeździe goście wpłacają kaucję zwrotną w gotówce lub w formie blokady na karcie płatniczej.
– Goście otrzymają 2 komplety kluczy od domu, które służą również do otwierania narciarni/rowerowni oraz bramki wejściowej, a także pilot do sterowania bramą wjazdową.
– Parkowanie możliwe jest na miejscach parkingowych przed domem. Miejsca parkingowe są wspólne dla domów Zimorodek i Ważka. Prosimy o parkowanie samochodów w taki sposób, by możliwe było zaparkowanie 6 pojazdów – po 3 miejsca dla każdego domu.
– Po przyjeździe goście otrzymują dom bez widocznych wad. Wszystkie wady stwierdzone w domu lub na terenie całego kompleksu należy natychmiast zgłaszać osobiście lub telefonicznie zarządcy kompleksu. Jeśli w trakcie pobytu dojdzie do uszkodzenia w domu, w ramach kompleksu lub do uszkodzenia sprzętu/wyposażenia z powodu zaniedbania lub umyślnie, gość zobowiązany jest do zrekompensowania podmiotowi prowadzącemu szkody w pełnej wysokości. Rekompensata za szkody zostanie potrącona z kaucji. Szkody przekraczające wysokość kaucji gość zobowiązany jest zapłacić podmiotowi prowadzącemu w terminie 14 dni od zakończenia pobytu; przy zakończeniu pobytu gość zawrze z podmiotem prowadzącym reprezentowanym przez zarządcę kompleksu porozumienie w sprawie rekompensaty szkody.
– Narty, narty biegowe, bobsleje, sanki, rowery, rowery elektryczne i wózki można przechowywać wyłącznie w narciarni/rowerowni, która znajduje się w części gospodarczej parteru domu.
– W dniu wyjazdu należy opuścić domu najpóźniej o godzinie 10:00. W przeciwnym razie podmiot prowadzący może zażądać zapłaty za kolejny dzień zakwaterowania. W przypadku nieobecności gościa w dniu wyjazdu i braku możliwości skontaktowania się z nim telefonicznie, podmiot prowadzący za pośrednictwem zarządcy kompleksu ma prawo do spakowania i przechowania rzeczy gościa na jego koszt w celu udostępnienia domu innym gościom.
– Zużycie energii elektrycznej zostanie rozliczone z gościem w dniu wyjazdu.

Na końcu pobytu goście zobowiązani są do następujących czynności:
– Umycie i uprzątnięcie naczyń w kuchni, zabranie ze sobą wszystkich artykułów spożywczych i rzeczy osobistych.
– Wyrzucenie śmieci do kosza przy parkingu przed domem, pojemniki na odpady sortowane umieszczone są w narciarni.
– Zgaszenie świateł i zamknięcie okien.

Zarządca kompleksu w dniu wyjazdu odbierze dom od gościa i rozliczy zużytą energięelektryczną oraz kaucję zwrotną.

Zasady pobytu w domu:
– Z domu korzystać mogą wyłącznie osoby, które zostały zgłoszone w dniu przyjazdu.
– W domu nie mogą przebywać zwierzęta.
– Wewnątrz domu obowiązuje surowy zakaz palenia!
– Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
– Do dyspozycji jest połączenie Wi-Fi – hasło: reZidenceleDnacek1
– Przy wejściu do domu, prosimy o zmianę obuwia na domowe.
– Wychodząc z domu, należy sprawdzić, czy wyłączone są światła, urządzenia elektryczne, wszystkie okna są zamknięte, a drzwi wejściowe są zamknięte na klucz.
– Gość zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości zarówno w domu, jak i w jego najbliższym otoczeniu.
– W części gospodarczej parteru domu znajduje się narciarnia/rowerownia, w której umieszczono suszarki na buty narciarskie. W pomieszczeniu jest również miejsce do suszenia mokrej odzieży narciarskiej.
– Goście nie mogą bez zgody podmiotu prowadzącego przemieszczać mebli oraz modyfikować wyposażenia domu, ponadto nie mogą ingerować w instalację elektryczną lub w inne instalacje w domu.
– Łóżka, poduszki i kołdry mogą być używane przez gości wyłącznie w poszewkach i tylko wewnątrz domu.
– Z góry dziękujemy wszystkim gościom za sortowanie odpadów do pojemników przeznaczonych do tego celu (plastik, papier, szkło). Pojemniki umieszczone są w narciarni.

Bezpieczeństwo ponad wszystko:

– Goście powinni zabezpieczyć swoje rzeczy w taki sposób, by nie doszło do ich kradzieży lub uszkodzenia, dotyczy to również zaparkowanych samochodów. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo podmiot prowadzący wyłącza obowiązek rekompensaty szkody powstałej w wyniku utraty lub uszkodzenia. Majątek gościa nie jest ubezpieczony.
– Podmiot prowadzący podjął wszelkie środki, by nie dopuścić do uszczerbku na zdrowiu gości. Goście proszeni są o nie pozostawianie osób będących pod ich opieką bez nadzoru. Zdrowie ani życie zakwaterowanych gości nie są ubezpieczone przez podmiot prowadzący.
– Za dzieci oraz ich bezpieczeństwa przez cały czas pobytu odpowiada ich opiekun prawny.
– Korzystanie ze sprzętów do gier wewnątrz domu oraz z urządzeń rekreacyjnych (basen, domek ogrodowy itp.) w ogrodzie domu odbywa się na własne ryzyko i tylko pod nadzorem osób dorosłych. Osoba sprawująca nadzór nad dzieckiem zobowiązana jest przez użyciem danego sprzętu lub urządzenia do sprawdzenia ich pod kątem oznak uszkodzeń oraz do oceny, czy korzystanie ze sprzętu lub urządzenia jest bezpieczne dla danego dziecka, biorąc pod uwagę jego umiejętności, aktualny stan zdrowia, kondycję fizyczną, wpływy naturalne i inne czynniki zewnętrzne. W przeciwnym razie nie powinna pozwolić dziecku na korzystanie z danych sprzętów lub urządzeń.
– W całym domu obowiązuje zakaz zapalania świec dekoracyjnych.
– Obowiązuje surowy zakaz palenia odpadów w kominku.
– Ze względu na ochronę przeciwpożarową i zainstalowane czujniki pożarowe, obowiązuje zakaz manipulacji ogniem.
– W domu oraz na terenie całego kompleksu obowiązuje zakaz używania produktów pirotechnicznych (petardy, fajerwerki itd.).
– Przed odejściem od paleniska zewnętrznego należy ugasić ogień i zapewnić, by nie doszło do ponownego zapłonu.
– Należy mieć na uwadze komfort innych gości i zachować ciszę nocną.

Urządzenia techniczne:
– Wszystkie urządzenia elektryczne, saunę, jacuzzi, pralkę z suszarką i suszarkę obuwia należy używać zawsze zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcje znajdują się w teczce w pokoju dziennym. W domu obowiązuje zakaz używania własnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem urządzeń elektrycznych przeznaczonych do higieny własnej, niani elektronicznej i ładowarek telefonów komórkowych oraz laptopów.
– Zabrania się ingerencji w instalację pompy ciepła. W przypadku potrzeby zmiany temperatury w domu należy skontaktować się z zarządcą kompleksu.
– Zabrania się ingerencji w urządzenie do filtracji i „solniczkę” basenową do czyszczenia basenu.
– Rekuperację ustawiono na przyjemną, a przede wszystkim funkcjonalną wymianę powietrza. W przypadku potrzeby zmiany w zakresie rekuperacji należy skontaktować się z zarządcą kompleksu.

Jacuzzi:
– Na parterze domu znajduje się jacuzzi, które jest w pełni do dyspozycji gości. Przed wejściem do jacuzzi należy wziąć prysznic. Należy zmyć z ciała wszystkie kosmetyki i kremy. Pod koniec prysznica dokładnie spłukać ciało tylko czystą wodą. Pozwoli to na uniknięcie zanieczyszczenia wody i pienienia. Woda w jacuzzi nie powinna nigdy przekroczyć 40°C. Temperatura wody od 36°C do 38°C jest uważana za bezpieczną dla zdrowego dorosłego człowieka, działa relaksująco i uspokajająco. W przypadku małych dzieci i użytkowaniu jacuzzi powyżej 10 minut, zaleca się ustawienie niższej temperatury wody. Woda powinna mieć temperaturę ludzkiego ciała. Przed zaśnięciem, dla wyciszenia i relaksu wskazana jest temperatura o kilka stopni wyższa. Natomiast w celu pobudzenia organizmu zaleca się temperaturę o 1 do 2 stopni niższą od temperatury ludzkiego ciała. Pobyt w jacuzzi z ciepłą wodą nie powinien przekroczyć 20 minut. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą używać i obsługiwać produkty wyposażone w system hydromasażu tylko pod nadzorem osób dorosłych. Po każdym użyciu należy zawsze założyć z powrotem pokrywę termiczną na jacuzzi i zabezpieczyć ją klipsami. Zabrania się wchodzenia do jacuzzi ze szkłem i napojami. Wszystko to można trzymać na tarasie przed jacuzzi.

Ogród przy domu:
– Ogród jest w pełni do dyspozycji gości. Do dyspozycji jest również grill na tarasie i palenisko. Prosimy gości, by grill po użyciu został zawsze oczyszczony do dalszego użytku. Drewno opałowe znajduje się w przyległej drewutni.

Nieprzestrzeganie instrukcji i zasad:
– W przypadku podejrzenia nieprzestrzegania Regulaminu, zarządca kompleksu ma prawo przeprowadzić kontrolę domu. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu (bezpieczeństwo przeciwpożarowe, niszczenie majątku itp.) lub powtarzających się naruszeń Regulaminu ma prawo do natychmiastowego zakończenia pobytu gościa bez prawa do zwrotu kosztów.
– W przypadku utraty klucza zostanie naliczona opłata 4 500 CZK (wymiana dwóch wkładek do zamka z systemem klucza generalnego).
– Gość płacąc zaliczkę, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i przyjmuje w całości. Gość zobowiązany jest do zapewnienia, że wszystkie zakwaterowane osoby zapoznają się i będą przestrzegać Regulaminu. Gość jest odpowiedzialny za należyte wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu przez wszystkie zakwaterowane osoby.
– Podmiot prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

– Niniejszy Regulamin jest wiążący dla wszystkich zakwaterowanych osób i wchodzi w życie z dniem 1.02.2023 r.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy przyjemnego pobytu.

Rezidence Za Vodou

View
Drag