Skip links

Obchodní podmínky

Fakturační údaje:
JUDr. Jan Mikš
Dieselova 258
109 00 Praha 9
IČ: 66198721
DIČ: CZ500210030

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 6358951369/0800
IBAN: CZ25 0800 0000 0063 5895 1369
BIC: GIBACZPX

Pravidla pro oznámení termínu a platby za ubytování:
– na základě rezervace zašleme hostovi emailem potvrzení termínu ubytování s instrukcemi pro zaplacení ceny za ubytování
– cena za ubytování je splatná do 10 dnů od obdržení tohoto emailu hostem
– v případě nezaplacení ceny za ubytování do 10 dnů od obdržení emailu hostem se rezervace ruší

Storno podmínky

– ubytování lze hostem bezplatně zrušit v termínu do 28 dne před nástupem
– při zrušení ubytování hostem v termínu od 27 dne do 15 dne před nástupem se hostovi vrátí 50 % ze zaplacené ceny ubytování
– při zrušení ubytování hostem v termínu od 14 dne do nástupu či v případě, že se host nedostaví k ubytování, se cena za ubytování nevrací

View
Drag